Tento web využívá cookies. Používáním webu vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies. Více o ochraně soukromí: Podmínky ochrany osobních údajů

ROZUMÍM

Podmínky soutěže „Vyhraj auto na víkend“

I. Organizátor soutěže

1. Organizátorem soutěže Vyhraj auto na víkend  (dále jen „Soutěž“) je CB - MERCURY  CENTER a.s, Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn.OR  B 1773 (dále jen „organizátor“ nebo „organizátor soutěže“).

II. Podmínky účasti v soutěži

2. Do Soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří odevzdají kompletně vyplněný soutěžní lístek vhozením do automobilu do  19.4.2017

3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let. Z účasti soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi nebo spoluorganizátorovi.

4. Účastník soutěže dává svou registrací a účastí v soutěži souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a jeho projevů a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k zabezpečení průběhu soutěže a k reklamním účelům organizátora. Účastí v soutěži účastník soutěže dává organizátorovi souhlas ke zpracovávání poskytnutých osobních údajů dle zák.č. 101

III. Výhra a její předání

5. Podmínkou převzetí výhry je předložení platného pokladního dokladu o provedení nákupu v min. hodnotě 500,- Kč u těchto prodejců C&A, Hervis Sports, Papion a doložení  účtenky nad 150,- Kč v Mercury Baru v DOC Mercury ve dnech od 10. 4. 2017 do 20. 4. 2017.  

6. Výhra bude předána výherci, který prokáže vlastnictví platného řidičského oprávnění. 

7. Účastník soutěže v případě výhry souhlasí s podmínkami zapůjčení automobilu na víkend poskytovaného spolupracujícím partnerem AUTOPROFI, s.r.o. autorizovaný prodej a servis MITSUBISHI, nezávislý prodej a servis HYUNDAI, Husova 1420, 370 05 České Budějovice a není oprávněn odstoupit či pozměnit reklamní sdělení a podstatu na zapůjčeném automobilu.

8. Vylosovaný výherce bude osloven k převzetí výhry dne 21. 4. 2017 v 16:00 hod. a odevzdání výhry nejpozději dne 24. 4. 2017 v  9:00 hod. 

IV. Další podmínky soutěže 

9. Účastník soutěže vyplněním a vhozením soutěžního lístku projevuje výslovně souhlas s uvedenými pravidly. Neúplně vyplněné lístky nebudou zařazeny do slosování. Výhra není právně vymahatelná. 

10. Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení či změnu podmínek soutěže nebo její zrušení.