Tento web využívá cookies. Používáním webu vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies. Více o ochraně soukromí: Podmínky ochrany osobních údajů

ROZUMÍM

Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky a zajímáte se o naše centrum. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a proto Vás ubezpečujeme, že společnost DOC Mercury a.s. při všech svých aktivitách dodržuje pravidla upravující zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“), tak aby Vaše osobní údaje byly náležitě chráněny.

V souladu s GDPR Vás tímto informuje o zpracování osobních údajů (účelu, způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů). 

Společnost DOC Mercury, a.s. si vyhrazuje právo průběžně aktualizovat pravidla upravující zpracování osobních údajů s tím, že jakékoliv změny a doplňky dokumentů této části internetových stránek nabývající účinnosti dnem zveřejnění aktuálního znění příslušného dokumentu.

V případě, že dle příslušných dokumentů bude třeba Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, budete k tomu vyzváni.