Tento web využívá cookies. Používáním webu vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies. Více o ochraně soukromí: Podmínky ochrany osobních údajů

ROZUMÍM

V Českých Budějovicích vznikne nové dopravně obchodní centrum

V metropoli Jihočeského kraje, Českých Budějovicích, vyroste během dvou let nové dopravně-obchodní centrum a to na místě současného centrálního autobusového nádraží. Jedná se o první projekt tohoto typu v České republice, neboť autobusové nádraží bude umístěné na střeše obchodního komplexu. Dojde tak k jeho přímému spojení s hypermarketem, s řadou prodejen, provozovnami služeb a administrativními plochami. Celý objekt bude také propojen podchodem a eskalátory se sousedícím vlakovým nádražím.

V metropoli Jihočeského kraje, Českých Budějovicích, vyroste během dvou let nové dopravně-obchodní centrum a to na místě současného centrálního autobusového nádraží. Jedná se o první projekt tohoto typu v České republice, neboť autobusové nádraží bude umístěné na střeše obchodního komplexu. Dojde tak k jeho přímému spojení s hypermarketem, s řadou prodejen, provozovnami služeb a administrativními plochami. Celý objekt bude také propojen podchodem a eskalátory se sousedícím vlakovým nádražím.

V současné době má město České Budějovice, vzhledem ke svému počtu obyvatel a vysoké turistické návštěvnosti samotného města a okolí, pouze tři větší hypermarkety, většinou na svém okraji. Jedná se tedy o velmi potřebné doplnění jeho infrastruktury. Velkou výhodou plánovaného projektu je právě jeho umístění. Projekt, který nese název CB – Mercury center, bude stát v blízkosti středu města (v lokalitě Lannova), mezi ulicemi Nádražní, Žižkova, Dvořákova a Kasárenská. Díky tomu, že bude mít přímou vazbu na dopravní obslužnost města. Každý den tudy projde více než 70 tisíc lidí. 

Dopravně-obchodní centrum je navrženo jako objekt se dvěma podzemními podlažími a nadzemním podlažím s vloženým patrem a střechou pro částečně kryté autobusové nádraží. V suterénu bude moci parkovat až 712 osobních automobilů (z toho několik desítek míst je vyčleněno pro invalidy), což znatelně odlehčí městu a vyřeší problém nízkého počtu parkovacích míst v jeho centru. Objekt je projektován tak, aby umožňoval rovnocenný přístup a pohyb handicapovaným spoluobčanům. Nadzemní podlaží bude rozděleno na tři části: hypermarket, pasáž a obchodní galerie se zázemím, o celkové výměře do 10 000 m2. Na ploše přibližně 5 000 m2 budou umístěny služby zabezpečující denní potřeby pro cestující a návštěvníky dopravně-obchodního centra. Na střeše bude umístěna administrativní budova JIHOTRANS s pohodlným zázemím pro čekající cestující. Technické vybavení objektu bude odpovídat vysokým standardům obchodních center. 

Stavba, přestože je umístěna v blízkosti centra města, ale ne přímo v jeho historické části, tak nenaruší jeho typický ráz, ani nezasáhne do žádného ochranného pásma, či chráněného území. Naopak výrazně přispěje k bezpečnosti silničního provozu v daném místě novou úpravou tras a průchodů pro pěší. Výstavbou budou dotčeny pouze již zastavěné a zpevněné plochy, rovněž nedojde ke kácení zeleně v okolí plánované stavby. Mimo samotnou výstavbu je plánována rekonstrukce přilehlých ulic a vyřešení již nevyhovujícího propojení autobusového a vlakového nádraží podchodem. Provoz autobusového nádraží během výstavby bude zajištěn buď jeho celým přesunutím na dočasnou novou plochu, nebo rozmístěním zastávek do okolí současného autobusového nádraží. Kromě rekonstrukce městských částí, vylepšení dopravní situace a nových parkovacích míst projekt přinese pro město a jeho spádovou oblast přes 200 nových pracovních příležitostí.

Investor stavby, společnost CB – MERCURY CENTER a.s. plánuje samotný začátek výstavby přibližně na listopad tohoto roku a ukončení výstavby o 17 měsíců později, tedy v březnu 2006.