Tento web využívá cookies. Používáním webu vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies. Více o ochraně soukromí: Podmínky ochrany osobních údajů

ROZUMÍM

V Českých Budějovicích vzniká unikátní stavba

Výstavba nového dopravně obchodního centra nazvaného Mercury Center nabídne po svém dokončení ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku cestujícím zcela nový standard dopravních služeb a obyvatelům Českých Budějovic mimořádně hodnotný komplex občanské vybavenosti.

Výstavba nového dopravně obchodního centra nazvaného Mercury Center nabídne po svém dokončení ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku cestujícím zcela nový standard dopravních služeb a obyvatelům českých Budějovic mimořádně hodnotný komplex občanské vybavenosti. 

Realizace stavby, která je mimo jiné unikátní tím, že samotné autobusové nádraží bude situováno na střeše objektu, byla zahájena v září tohoto roku demolicí již nevyhovujícího původního autobusového nádraží v prostoru mezi ulicemi Nádražní – Žižkova. Toto řešení, které je vzhledem k lokalitě optimální, neboť plně využívá omezené prostorové možnosti daného místa, představuje první projekt tohoto typu v České republice. Zároveň umožní cestujícím efektivně využít časové možnosti koncentrací nákupních příležitostí a sektoru služeb do bezprostřední blízkosti jejich dopravních spojů.

Celý objekt bude také propojen podchodem se sousedícím vlakovým nádražím, což umožní propojení a efektivní integraci jednotlivých druhů hromadné dopravy. 

Dopravně obchodní centrum je navrženo jako objekt se třemi nadzemními podlažími a střechou pro částečně kryté autobusové nádraží. Ve dvou podzemních podlažích pak bude moci parkovat veřejnost a zákazníci dopravně obchodního centra, což znatelně odlehčí městu a přispěje k řešení problému chybějících parkovacích míst v blízkosti autobusového i vlakového nádraží. Zároveň výrazně napomůže ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném místě novou úpravou tras a průchodů pro chodce.

Jedním z podstatných přínosů pro obyvatele krajského města i spádových oblastí je bezesporu skutečnost, že po zahájení plného provozu jim Dopravně obchodní centrum nabídne odhadem přes dvě stě pracovních příležitostí. 
Realizátorem stavby je společnost Mercury center, a.s., která byla založena výlučně za účelem realizace projektu Dopravně obchodního centra. Ta je také vlastníkem pozemku, který koupila od hlavního partnera projektu, kterým je provozovatel autobusové dopravy v Jihočeském kraji, společnost ČSAD Jihotrans. Hlavním nájemcem komerčních ploch je společnost Ahold, která po dokončení objektu bude v prvním nadzemním podlaží provozovat další z oblíbených prodejen Hypernova. 

Dalších zhruba 12.000m2 komerční plochy v prvním a druhém nadzemním podlaží bude pronajato špičkovým nájemcům z oblasti módy, sportu, elektroniky a dalších služeb. Úspěšná realizace projektu je garantována vzhledem ke strategické spolupráci s Czech and Slovak Property Fund B.V, zajištěnému úvěrovému financování Českou spořitelnou, a.s. a také skutečnosti, že dodavatelem stavby je renomovaná společnost Skanska. Mezinárodní společnost Jones Lang LaSalle pak na projektu spolupracuje v roli realitního poradce a exkluzivního makléře při pronajímání obchodních ploch